CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

Tìm kiếm các công cụ giao dịch tốt nhất!

Spread tối thiểu

Lây lan chuẩn

Phí Mua qua đêm

Phí Bán qua đêm

Hoa hồng, $

Mức dừng

AIG

American International Group

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ALCOA

Alcoa Inc.

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ALIBABA

Alibaba Group

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AMAZON

AMAZON

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
APPLE

Apple Inc.

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AT&T

American Telephone and Telegraph Company

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
BAC

BANK OF AMERICA

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
CISCO

CISCO

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
CITIGROUP

Citigroup Inc.

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
COCA-COLA

Coca-Cola Global

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
DISNEY

The Walt Disney Company

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
EBAY

EBAY

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
FACEBOOK

Facebook

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
FORD

FORD

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GE

GENERAL ELECTRIC

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GM

GENERAL MOTORS

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GOOGLE

GOOGLE

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
HP

Hewlett-Packard

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
IBM

International Business Machines

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
INTEL

INTEL CORP

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
JPM

JPMORGAN CHASE

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MASTERCARD

MasterCard Incorporated

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MCDONALDS

MCDONALDS

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MICROSOFT

Microsoft

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NETFLIX

NETFLIX

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NIKE

Nike Inc.

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NVIDIA

NVIDIA Corporation

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ORACLE

ORACLE

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PEPSICO

PepsiCo Inc.

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PFIZER

Pfizer Inc.

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
TESLA

TESLA

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
VISA

Visa Inc.

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
WALMART

Wal-Mart Stores Inc.

Khối lượng Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
Tiền tệ: Loại tài khoản: Standard, Nhóm: Cổ phiếu

Loại tài khoản: Standard, Nhóm: Cổ phiếu

 • Spread tối thiểu
 • Lây lan chuẩn
 • Phí Mua qua đêm
 • Phí Bán qua đêm
 • Hoa hồng, $
 • Mức dừng

AIG

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

ALCOA

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

ALIBABA

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

AMAZON

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

APPLE

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

AT&T

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

BAC

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

CISCO

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

CITIGROUP

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

COCA-COLA

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

DISNEY

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

EBAY

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

FACEBOOK

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

FORD

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

GE

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

GM

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

GOOGLE

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

HP

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

IBM

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

INTEL

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

JPM

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

MASTERCARD

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

MCDONALDS

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

MICROSOFT

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

NETFLIX

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

NIKE

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

NVIDIA

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

ORACLE

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

PEPSICO

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

PFIZER

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

TESLA

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

VISA

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

WALMART

Khối lượng Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

Giá trị được thể hiện có 4 chữ số. Trong các báo giá có 5 chữ số, chữ số thứ tư sau dấu phẩy sẽ được thể hiện (0.0001). Trong các báo giá có 3 chữ số, đó là chữ số thứ hai sau dấu phẩy (0.01). Ví dụ, trong tỷ giá EURUSD - 1.36125; trong tỷ giá USDJPY - 101.852

Lựa chọn Miễn Phí Swap không áp dụng đối với giao dịch cặp tiền hiếm (Forex Exotic) và các công cụ CFD

Xin lưu ý rằng trong MT5, hoa hồng được thu khi bạn mở một giao dịch. Trong cửa sổ giao dịch đối với vị thế bạn đang mở, lợi nhuận chưa bao gồm tiền hoa hồng.

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera