Quan hệ đối tác

Chương trình Đối tác FBS. Cuộc cách mạng cho thu nhập của bạn!

Các ưu điểm chính

 • Hoa hồng với cặp EUR/USD – 15$ mỗi lot
 • Ba mức thanh toán hoa hồng (cấp 1 - 100%, cấp 2 - 15%, cấp 3 - 5%)
 • Thưởng hàng tháng +$500 vào thu nhập cơ bản
 • Chương trình thân thiết hoàn hảo
 • Quà tặng và các cuộc thi với giải thưởng hấp dẫn
 • Điều kiện giao dịch hoàn hảo cho khách hàng của bạn

Thu hút các Đối tác khác cho FBS và nhận % thu nhập của các Đối tác này

Chương trình 3 cấp Đối tác của FBS hoạt động như thế nào
 • Cấp 1: Bạn

  25
  khách hàng của bạn, giao dịch được 5 lot mỗi tháng.
  $
  1875
 • Cấp 2: Bạn nhận được 15% thu nhập của các Đối tác đó

  50
  khách hàng của các Đối tác cấp 2, giao dịch 5 lot mỗi tháng
  $
  562
 • Cấp 3: Bạn nhận được 5% thu nhập của các Đối tác

  100
  khách hàng của các Đối tác cấp 3, giao dịch 5 lot mỗi tháng
  $
  375

Tính thu nhập của bạn

Khách hàng thu hút được
Số lệnh mỗi khách hàng mỗi ngày
Thêm hoa hồng ba cấp để tính toán

Đối tác cấp độ 2

61 số lượng đối tác
22 Khách hàng thu hút được
16 Số lệnh mỗi khách hàng mỗi ngày

Đối tác cấp độ 3

59 số lượng đối tác
17 Khách hàng thu hút được
11 Số lệnh mỗi khách hàng mỗi ngày

Tổng thu nhập hàng tháng của bạn

$ 1000

Bạn sẽ nhận được thêm $500 thưởng hàng tháng nếu tiền ký quỹ trừ đi tiền rút trong tháng từ $25.000 trở lên.

Các khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm

Rút quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau