Tài liệu

Tài liệu quản lý của FBS

Tất cả các tài liệu cần thiết ở 1 nơi

Hợp đồng Khách hàng

Trước khi mở một tài khoản, Khách hàng được yêu cầu phải đọc kỹ và chấp nhận mọi điều khoản.

Hợp đồng Đối tác (IB)

Bao gồm các văn bản pháp lý giữa Đối tác (IB, người đại diện) và FBS.

Cảnh báo rủi ro

Rủi ro về mặt tài chính trong quá trình giao dịch là điều không thể tránh khỏi, vì thế Khách hàng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện đầu tư.

Chính sách chống rửa tiền

FBS tuân thủ các quy định về việc bảo mật tài khoản và sử dụng nhiều công cụ để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau