Tài liệu

Tài liệu quản lý của FBS

Tất cả các tài liệu cần thiết ở 1 nơi

Hợp đồng Khách hàng

Trước khi mở một tài khoản, Khách hàng được yêu cầu phải đọc kỹ và chấp nhận mọi điều khoản.

Hợp đồng Đối tác (IB)

Bao gồm các văn bản pháp lý giữa Đối tác (IB, người đại diện) và FBS.

Cảnh báo rủi ro

Rủi ro về mặt tài chính trong quá trình giao dịch là điều không thể tránh khỏi, vì thế Khách hàng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện đầu tư.

Chính sách chống rửa tiền

FBS tuân thủ các quy định về việc bảo mật tài khoản và sử dụng nhiều công cụ để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

Chính sách riêng tư

Tài liệu này cho biết các phương thức mà công ty dùng để thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý thông tin cá nhân của bạn

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera