Lịch Sự Kiện Kinh Tế

Danh sách các công bố kinh tế quan trọng

Ngày Giờ Tiền Tệ Tác Động Sự Kiện Chi Tiết Trước Dự Báo Thực tế
Apr 25, 2018 03:00 EUR

Italian Bank Holiday

Chỉ Số
Apr 25, 2018 07:30 JPY

All Industries Activity m/m

-1.8% 0.6%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 22, 2017 -0.2% 0.6%
Apr 26, 2017 -0.4% 0.6%
May 23, 2017 0.7% 0.6%
Jun 21, 2017 -0.7% 0.6%
Jul 20, 2017 2.3% 0.6%
Dec 20, 2017 -0.5% 0.6%
Aug 21, 2017 -0.8% 0.6%
Sep 21, 2017 0.2% 0.6%
Oct 19, 2017 -0.1% 0.6%
Nov 21, 2017 0.2% 0.6%
Apr 25, 2018 11:00 CHF

Credit Suisse Economic Expectations

16.7
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 29, 2017 19.4
Apr 26, 2017 29.6
May 31, 2017 22.2
Jun 28, 2017 30.8
Jul 26, 2017 20.7
Sep 27, 2017 25.0
Aug 30, 2017 34.7
Oct 25, 2017 28.0
Feb 28, 2018 34.5
Apr 25, 2018 16:00 CNY

CB Leading Index m/m

1.1%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 17, 2017 0.6%
Mar 14, 2017 0.1%
Apr 18, 2017 0.4%
May 22, 2017 0.7%
Mar 20, 2017 0.3%
Mar 21, 2017 0.9%
Apr 20, 2017 0.5%
May 22, 2017 0.4%
Sep 21, 2017 0.3%
Apr 24, 2017 1.3%
Apr 25, 2018 17:30 USD

Crude Oil Inventories

-1.1M -1.6M
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 15, 2017 8.2M -1.6M
Mar 22, 2017 -0.2M -1.6M
Apr 19, 2017 -2.2M -1.6M
Mar 29, 2017 5.0M -1.6M
Apr 05, 2017 0.9M -1.6M
Apr 12, 2017 1.6M -1.6M
May 10, 2017 -0.9M -1.6M
Apr 26, 2017 -1.0M -1.6M
May 03, 2017 -3.6M -1.6M
Jun 07, 2017 -6.4M -1.6M

Bộ lọc

Tiền Tệ

Tác Động Dự Kiến

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera