Lịch Sự Kiện Kinh Tế

Danh sách các công bố kinh tế quan trọng

Ngày Giờ Tiền Tệ Tác Động Sự Kiện Chi Tiết Trước Dự Báo Thực tế
Sep 21, 2017 01:45 NZD

Visitor Arrivals m/m

-5.3%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 20, 2017 1.8%
Apr 26, 2017 -1.9%
May 19, 2017 1.9%
Aug 21, 2017 4.9%
Jun 22, 2017 3.8%
Jul 21, 2017 -1.4%
Sep 21, 2017 01:45 NZD

GDP q/q

0.5% 0.8%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 15, 2017 0.8% 0.8%
Jun 01, 2017 0.2% 0.8%
Jun 07, 2017 1.1% 0.8%
Jun 15, 2017 0.4% 0.8%
Sep 05, 2017 0.1% 0.8%
Sep 06, 2017 0.3% 0.8%
Sep 21, 2017 04:30 AUD

RBA Bulletin

Chỉ Số
Sep 21, 2017 06:00 JPY

Monetary Policy Statement

Chỉ Số
Sep 21, 2017 06:00 NZD

Credit Card Spending y/y

7.2%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 21, 2017 7.1%
Apr 26, 2017 5.3%
May 19, 2017 7.2%
Jun 22, 2017 6.5%
Jul 21, 2017 7.6%
Aug 21, 2017 8.3%
Sep 21, 2017 06:00 JPY

BOJ Policy Rate

-0.10% -0.10%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 16, 2017 -0.10% -0.10%
Jun 16, 2017 -0.10% -0.10%
Apr 27, 2017 -0.10% -0.10%
Jul 20, 2017 -0.10% -0.10%
Sep 21, 2017 07:30 JPY

All Industries Activity m/m

0.4% -0.1%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 22, 2017 -0.2% -0.1%
Apr 26, 2017 -0.4% -0.1%
May 23, 2017 0.7% -0.1%
Jun 21, 2017 -0.7% -0.1%
Jul 20, 2017 2.3% -0.1%
Aug 21, 2017 -0.8% -0.1%
Sep 21, 2017 08:10 AUD

RBA Gov Lowe Speaks

Chỉ Số
Sep 21, 2017 08:45 CHF

SECO Economic Forecasts

Chỉ Số
Sep 21, 2017 09:00 CHF

Trade Balance

3.51B 2.41B
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Apr 19, 2017 15.7B 2.41B
Mar 17, 2017 23.1B 2.41B
Apr 28, 2017 -50M 2.41B
Mar 23, 2017 -257M 2.41B
Mar 22, 2017 0.20T 2.41B
Mar 21, 2017 4.83B 2.41B
Apr 20, 2017 0.61T 2.41B
Apr 04, 2017 1.50B 2.41B
Apr 13, 2017 -60B 2.41B
Apr 04, 2017 0.4B 2.41B
Sep 21, 2017 09:30 JPY

BOJ Press Conference

Chỉ Số
Sep 21, 2017 11:00 EUR

ECB Economic Bulletin

Chỉ Số
Sep 21, 2017 11:30 GBP

Public Sector Net Borrowing

-0.8B 6.5B
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 21, 2017 -11.7B 6.5B
Apr 25, 2017 -0.7B 6.5B
May 23, 2017 2.3B 6.5B
Jun 21, 2017 8.7B 6.5B
Jul 21, 2017 6.4B 6.5B
Aug 22, 2017 5.7B 6.5B
Sep 21, 2017 11:30 GBP

High Street Lending

41.6K 41.7K
Chỉ Số
Sep 21, 2017 15:30 CAD

Wholesale Sales m/m

-0.5% -0.7%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 20, 2017 0.3% -0.7%
Apr 24, 2017 3.0% -0.7%
May 23, 2017 0.3% -0.7%
Jun 20, 2017 1.2% -0.7%
Jul 24, 2017 0.8% -0.7%
Aug 21, 2017 1.0% -0.7%
Sep 21, 2017 15:30 USD

Unemployment Claims

284K 302K
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 23, 2017 246K 302K
Mar 16, 2017 243K 302K
Apr 06, 2017 259K 302K
Mar 30, 2017 261K 302K
Apr 20, 2017 234K 302K
Apr 27, 2017 243K 302K
Jun 29, 2017 242K 302K
May 04, 2017 257K 302K
Apr 13, 2017 235K 302K
May 18, 2017 236K 302K
Sep 21, 2017 15:30 USD

Philly Fed Manufacturing Index

18.9 17.3
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 16, 2017 43.3 17.3
Apr 20, 2017 32.8 17.3
May 18, 2017 22.0 17.3
Jun 15, 2017 38.8 17.3
Jul 20, 2017 27.6 17.3
Aug 17, 2017 19.5 17.3
Sep 21, 2017 16:00 USD

HPI m/m

0.1% 0.4%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 22, 2017 0.4% 0.4%
Apr 25, 2017 0.2% 0.4%
May 24, 2017 0.8% 0.4%
Jun 22, 2017 0.7% 0.4%
Jul 25, 2017 0.6% 0.4%
Aug 22, 2017 0.3% 0.4%
Sep 21, 2017 16:30 EUR

ECB President Draghi Speaks

Chỉ Số
Sep 21, 2017 17:00 USD

CB Leading Index m/m

0.3% 0.3%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Mar 17, 2017 0.6% 0.3%
Mar 14, 2017 0.1% 0.3%
Apr 18, 2017 0.4% 0.3%
May 22, 2017 0.7% 0.3%
Mar 20, 2017 0.3% 0.3%
Mar 21, 2017 0.9% 0.3%
Apr 20, 2017 0.5% 0.3%
May 22, 2017 0.4% 0.3%
Apr 24, 2017 1.3% 0.3%
Apr 13, 2017 0.3% 0.3%

Bộ lọc

Tiền Tệ

Tác Động Dự Kiến

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau