Lịch Sự Kiện Kinh Tế

Danh sách các công bố kinh tế quan trọng

Ngày Giờ Tiền Tệ Tác Động Sự Kiện Chi Tiết Trước Dự Báo Thực tế
Feb 19, 2019 23:45 NZD

PPI Input q/q

1.4% 1.0% 1.6%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 18, 2018 1.0% 0.8% 1.4%
Aug 17, 2018 0.6% 0.2% 1.0%
May 17, 2018 0.9% 0.3% 0.6%
Feb 19, 2018 1.1% 0.3% 0.9%
Nov 16, 2017 1.4% 1.2% 1.0%
Aug 17, 2017 0.8% 0.9% 1.4%
May 17, 2017 1.0% 0.7% 0.8%
Feb 19, 2019 23:45 NZD

PPI Output q/q

1.5% 1.1% 0.8%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 18, 2018 0.9% 0.9% 1.5%
Aug 17, 2018 0.2% 0.1% 0.9%
May 17, 2018 1.0% 0.2% 0.2%
Feb 19, 2018 1.0% 0.4% 1.0%
Nov 16, 2017 1.3% 1.4% 1.0%
Aug 17, 2017 1.4% 0.7% 1.3%
May 17, 2017 1.5% 1.1% 1.4%
Feb 20, 2019 01:30 AUD

MI Leading Index m/m

-0.2%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jan 23, 2019 -0.1% -0.2%
Dec 19, 2018 0.1% -0.1%
Nov 21, 2018 0.0% 0.1%
Oct 17, 2018 0.0% -0.1%
Sep 19, 2018 0.0% 0.1%
Aug 22, 2018 0.1% 0.0%
Jul 18, 2018 -0.2% 0.0%
Jun 20, 2018 0.2% -0.2%
May 23, 2018 -0.1% 0.2%
Feb 20, 2019 01:50 JPY

Trade Balance

-0.18T 0.17T
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jan 23, 2019 -0.48T -0.29T -0.18T
Dec 19, 2018 -0.29T -0.31T -0.49T
Nov 19, 2018 -0.14T -0.48T -0.30T
Oct 18, 2018 -0.19T -0.34T -0.24T
Sep 19, 2018 -0.10T -0.14T -0.19T
Aug 16, 2018 0.08T 0.02T -0.05T
Jul 19, 2018 -0.30T 0.15T 0.07T
Jun 18, 2018 0.45T 0.14T -0.30T
Feb 20, 2019 02:30 AUD

Wage Price Index q/q

0.6% 0.6% 0.5%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Nov 14, 2018 0.5% 0.6% 0.6%
Aug 15, 2018 0.5% 0.6% 0.6%
May 16, 2018 0.5% 0.6% 0.5%
Feb 21, 2018 0.5% 0.5% 0.6%
Nov 15, 2017 0.5% 0.7% 0.5%
Aug 16, 2017 0.6% 0.5% 0.5%
May 17, 2017 0.4% 0.5% 0.5%
Feb 20, 2019 09:00 EUR

German PPI m/m

-0.4% -0.2% 0.4%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jan 21, 2019 0.1% -0.1% -0.4%
Dec 19, 2018 0.3% -0.1% 0.1%
Nov 20, 2018 0.5% 0.3% 0.3%
Oct 23, 2018 0.3% 0.3% 0.5%
Oct 05, 2018 0.2% 0.2% 0.3%
Aug 20, 2018 0.3% 0.4% 0.2%
Jul 20, 2018 0.5% 0.3% 0.3%
Jun 20, 2018 0.5% 0.4% 0.5%
Feb 20, 2019 13:00 GBP

CBI Industrial Order Expectations

-1 -5
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jan 23, 2019 8 5 -1
Dec 19, 2018 10 6 8
Nov 20, 2018 -6 -6 10
Oct 23, 2018 -1 -1 -6
Sep 24, 2018 7 5 -1
Aug 21, 2018 11 10 7
Jul 24, 2018 13 8 11
Jun 20, 2018 -3 1 13
May 22, 2018 4 2 -3
Feb 20, 2019 17:00 EUR

Consumer Confidence

-8 -8
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jan 23, 2019 -6 -6 -8
Dec 21, 2018 -4 -4 -6
Nov 22, 2018 -3 -3 -4
Oct 23, 2018 -3 -3 -3
Sep 20, 2018 -2 -2 -3
Aug 23, 2018 -1 -1 -2
Jul 23, 2018 -1 -1 -1
Jun 21, 2018 0 0 -1
May 23, 2018 0 0 0
Feb 20, 2019 17:30 AUD

CB Leading Index m/m

-0.1%
Chỉ Số
Lịch Sử
Trước Dự Báo Thực tế
Jan 22, 2019 -0.5% -0.1%
Dec 17, 2018 -0.1% -0.5%
Nov 16, 2018 0.2% -0.1%
Oct 22, 2018 0.1% 0.2%
Sep 17, 2018 0.1% 0.1%
Aug 20, 2018 0.0% 0.2%
Jul 23, 2018 0.1% 0.1%
Jun 18, 2018 0.3% 0.1%
May 21, 2018 0.2% 0.2%

Bộ lọc

Tiền Tệ

Tác Động Dự Kiến

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Sách Forex cho người mới

Những điều quan trọng nhất khi bắt đầu giao dịch
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi lại bạn quyển sách hướng dẫn Forex miễn phí

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi vừa gửi một thư kèm đường link đặc biệt đến email của bạn.
Hãy nhấn vào link này để xác nhận địa chỉ và nhận quyển hướng dẫn Forex cho người mới miễn phí.

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera