Trading

Upgrade your profit, trade with the best conditions!

Accounts comparison
Cent account
Micro account
Standard account
Zero spread account
Unlimited account
ECN account
Initial deposit
from 1$ from 5$ from 100$ from 500$ from 500$ from 1000$
Spread
Floating spread from 1 pip Fixed spread from 3 pips Spread standard Fixed spread 0 pip Floating spread from 0,2 pip Floating spread from -1 pip
Commission
0$ 0$ 0$ from 20$/lot 0$ 6$
Leverage
up to 1:1000 up to 1:3000 up to 1:3000 up to 1:3000 up to 1:500 up to 1:500
Maximum open positions and pending orders
100 200 200 200 No trading limits open positions
Order volume
from 0,01 to 1 000 cent lots (with step 0,01) from 0,01 to 500 lots (with 0,01 step) from 0,01 to 500 lots (with 0,01 step) from 0,01 to 500 lots (with 0,01 step) from 0,1 to 500 lots (with 0,1 step) from 0,1 to 500 lots (with 0,1 step)
Market Execution
from 0,3 sec from 0,3 sec from 0,3 sec from 0,3 sec momentary ECN

Account comparsion

Initial deposit

 • from 1$
 • from 5$
 • from 100$
 • from 500$
 • from 500$
 • from 1000$

Spread

 • Floating spread from 1 pip
 • Fixed spread from 3 pips
 • Spread standard
 • Fixed spread 0 pip
 • Floating spread from 0,2 pip
 • Floating spread from -1 pip

Commission

 • 0$
 • 0$
 • 0$
 • from 20$/lot
 • 0$
 • 6$

Leverage

 • up to 1:1000
 • up to 1:3000
 • up to 1:3000
 • up to 1:3000
 • up to 1:500
 • up to 1:500

Maximum open positions and pending orders

 • 100
 • 200
 • 200
 • 200
 • No trading limits
 • open positions

Order volume

 • from 0,01 to 1 000 cent lots (with step 0,01)
 • from 0,01 to 500 lots (with 0,01 step)
 • from 0,01 to 500 lots (with 0,01 step)
 • from 0,01 to 500 lots (with 0,01 step)
 • from 0,1 to 500 lots (with 0,1 step)
 • from 0,1 to 500 lots (with 0,1 step)

Market Execution

 • from 0,3 sec
 • from 0,3 sec
 • from 0,3 sec
 • from 0,3 sec
 • momentary
 • ECN

All account types support trading tools as follows: 84 currency pairs and 6 metals on spot (gold and silver).

Also each account supports swap-free trading and free funds insurance.

Điều kiện cho VIP

Ký quỹ vào tài khoản của Bbạn $10 000 và giao dịch được 50 lot, bạn sẽ trở thành Khách hàng VIP tại FBS.

Nhận được các ưu thế độc quyền:

Ưu tiên xử lý các yêu cầu nạp tiềnrút tiền

Nhận được sự tư vấn từ Quản lý cá nhân nói tiếng mẹ đẻ

Nhận được những phần quà hấp dẫn trong những dịp đặc biệt

Nhận được giấy chứng nhận Khách hàng VIP từ FBS

Nạp tiền vào tài khoản

Download trading platform

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera