Thông sốhợp đồng

Tìm kiếm các công cụ giao dịch tốt nhất!

Spread tối thiểuTiêu chuẩn Lan trànPhí Mua qua đêmPhí Bán qua đêmMức dừng

XAGUSD

Silver

Khối lượng Lot 100 troy oz

25-1.56-1.03(không có)

XAUUSD

Gold Spot

Khối lượng Lot 100 troy oz

1030-2.01-1.32(không có)
Tiền tệ: Loại tài khoản: Standard, Nhóm: Metals

Loại tài khoản: Standard, Nhóm: Metals

 • Spread tối thiểu
 • Lây lan chuẩn
 • Phí Mua qua đêm
 • Phí Bán qua đêm
 • Mức dừng

XAGUSD

Khối lượng Lot 100 troy oz

 • 2
 • 5
 • -1.56
 • -1.03
 • (not set)

XAUUSD

Khối lượng Lot 100 troy oz

 • 10
 • 30
 • -2.01
 • -1.32
 • (not set)
Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau