Thông sốhợp đồng

Tìm kiếm các công cụ giao dịch tốt nhất!

Typical spreadPhí Mua qua đêm, $Phí Bán qua đêm, $Hoa hồng, $Mức dừng

BRN

Brent Crude Oil

Khối lượng Lot 1000

2-1-12510

WTI

WTI Crude Oil

Khối lượng Lot 1000

2-1-12510
Tiền tệ: Loại tài khoản: Standard, Nhóm: CFD

Loại tài khoản: Standard, Nhóm: CFD

 • Spread tối thiểu
 • Typical spread
 • Phí Mua qua đêm, $
 • Phí Bán qua đêm, $
 • Mức dừng

BRN

Khối lượng Lot 1000 troy oz

 • 1
 • 2
 • -1
 • -1
 • 10

WTI

Khối lượng Lot 1000 troy oz

 • 1
 • 2
 • -1
 • -1
 • 10

*Biểu đồ giá của các tài khoản Cent và Standard khác với giá thị trường thực tế 0,1 pip, do đặc điểm của MetaTrader4.

**Giá trị được thể hiện có 4 chữ số. Trong các báo giá có 5 chữ số, chữ số thứ tư sau dấu phẩy sẽ được thể hiện (0.0001). Trong các báo giá có 3 chữ số, đó là chữ số thứ hai sau dấu phẩy (0,01). Ví dụ, trong tỷ giá EURUSD - 1,36125; trong tỷ giá USDJPY - 101,852

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau