Thông sốhợp đồng

Tìm kiếm các công cụ giao dịch tốt nhất!

Spread tối thiểuTiêu chuẩn Lan trànPhí Mua qua đêmPhí Bán qua đêmMức dừng

BRN

Brent Crude Oil

Khối lượng Lot 1000

12-1-110

WTI

WTI Crude Oil

Khối lượng Lot 1000

12-1-110
Tiền tệ: Loại tài khoản: Standard, Nhóm: CFD

Loại tài khoản: Standard, Nhóm: CFD

 • Spread tối thiểu
 • Lây lan chuẩn
 • Phí Mua qua đêm
 • Phí Bán qua đêm
 • Mức dừng

BRN

Khối lượng Lot 1000 troy oz

 • 1
 • 2
 • -1
 • -1
 • 10

WTI

Khối lượng Lot 1000 troy oz

 • 1
 • 2
 • -1
 • -1
 • 10
Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau