Tài khoản ECN

Dành cho những ai muốn trải nghiệm sức mạnh giao dịch toàn diện với công nghệ ECN.

Điều kiện giao dịch

  • Ký quỹ ban đầu $1000
  • Spread Chênh lệch thả nổi từ  -1 pip
  • Hoa hồng 6$
  • Đòn bẩy lên đến 1:500
  • Vị trí mở tối đa và lệnh chờ Tài khoản Unlimited
  • Khối lượng lệnh từ 0,1 đến 500 lots (với bước nhảy 0,1)
  • Thực hiện thị trường ECN

tìm các công cụ hữu ích hơn

Các khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau