Lái chiếc Lexus cùng FBS!

Hãy tham gia thử thách và chiến thắng chiếc Lexus RX 200t mới!

Khuyến mãi dành cho trader

  • Thời gian giao dịch tiền thưởng Khuyến mãi dành cho trader
  • Giải thưởng LEXUS RX 200t, 10 iPhone 7 và 100 áo thun thiết kế
  • Giai đoạn khuyến mãi 25.07.2017 – 30.10.2017
  • Các điều kiện Ký quỹ tối thiểu $1000
    Giao dịch từ 5 lot trở lên
  • Thông tin bổ sung Yêu cầu xác thực danh tính
winner

Người chiến thắng

Atef Abu Elhamayed Abdellah

#445084

Những người thắng giải iPhone

#812466, #043053, #961124, #558875, #070591, #315505, #175819, #819784, #867001, #813872

Những người thắng giải áo thun

#704045, #730665, #592592, #888724, #311856, #123080, #648852, #859839, #616815, #107734, #367259, #152955, #756069, #804155, #345412, #294482, #428387, #870845, #671234, #513748, #324229, #376423, #569131, #847937, #124407, #804758, #718454, #448536, #123714, #325218, #525972, #100489, #582876, #790857, #412807, #543406, #347094, #978778, #438569, #542859, #346038, #298928, #150194, #736937, #493411, #478582, #607782, #164646, #892330, #832012, #441070, #461462, #679949, #465477, #266221, #398404, #814014, #100514, #422119, #139232, #526487, #422608, #622109, #317344, #735415, #165516, #564438, #714194, #960232, #895610, #306227, #110426, #632548, #699639, #489009, #240331, #764285, #381339, #972343, #205355, #742801, #652293, #570833, #909022, #950697, #384847, #909537, #372817, #424080, #436025, #695425, #946190, #653370, #430841, #111706, #217808, #145035, #225106, #105268, #411403
Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau