NHẬN BMW X3

Chiến thắng BMW X3, iPhone 7 và các mẫu thiết kế áo thun.

THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG

  • Thời gian giao dịch tiền thưởng Chương trình khuyến mãi cho các trader
  • Các giải thưởng BMW X3, 10 iPhone 7 và 100 mẫu thiết kế áo thun
  • Giai đoạn khuyến mãi 15.11.2016 – 30.12.2016
  • Các điều kiện Ký quỹ từ $1000 trở lên Giao dịch từ 5 lot trở lên
  • Thông tin bổ sung Yêu cầu xác minh danh tính

Người chiến thắng BMW X3

MOHAMMAD AGUS SOLEH KAFABILLAH

Mã xổ số #873420

Những người trúng giải điện thoại iPhone

Vé chiến thắng #778872, #120239, #639194, #434719, #185826, #903690, #885607, #704684, #305922, #758609

Những người trúng giải áo thun

Vé chiến thắng #797353, #497644, #201207, #804131, #611008, #744687, #224418, #632785, #328710, #299398, #565695, #605623, #351114, #671440, #723696, #164562, #879068, #395151, #167499, #283382, #420463, #772291, #265565, #688443, #852459, #533544, #394062, #648392, #732831, #857071, #888870, #363613, #975591, #311853, #618193, #680277, #376804, #313063, #746485, #576202, #778758, #352109, #827316, #450200, #975806, #891878, #329270, #370958, #959378, #512652, #691422, #731671, #678217, #379866, #584132, #211763, #673928, #232525, #844594, #531001, #121397, #208209, #506594, #333250, #726403, #186873, #751026, #103208, #399936, #497513, #579410, #178696, #749623, #406728, #528897, #725430, #298608, #758167, #996389, #257987, #270820, #687813, #889659, #849038, #967679, #473792, #960801, #641609, #606318, #805397, #172612, #627715, #913607, #579207, #860966, #640011, #666080, #611994, #643220, #966017

Các khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm

Rút quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau