Tài khoản Unlimited

Cho những nhà đầu tư hàng đầu, có khả năng thay đổi thị trường.

Điều kiện giao dịch

  • Ký quỹ ban đầu $500
  • Spread Spread thả nổi từ 0,2 pip
  • Hoa hồng 0$
  • Đòn bẩy lên đến 1:500
  • Vị trí mở tối đa và lệnh chờ Không giới hạn
  • Khối lượng lệnh từ 0,1 đến 500 lots (với bước nhảy 0,1)
  • Thực hiện thị trường Tạm thời, STP

Tất cả các loại tài khoản, trừ tài khoản ECN, hỗ trợ các công cụ giao dịch sau đây: 31 cặp tiền tệ và 2 kim loại. Tài Khoản ECN – cung cấp 25 cặp tiền tệ.

tìm các công cụ hữu ích hơn

Các khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau