CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

Lựa chọn loại tài khoản giao dịch

Tìm kiếm các công cụ giao dịch hàng đầu. Bảng thông tin dưới đây sẽ cho thấy tất cả các công cụ khả dụng để giao dịch với nhà môi giới FBS

Spread tối thiểu

SPREAD CHUẨN

Phí Mua qua đêm, %

Phí Bán qua đêm, %

Hoa hồng, %

Mức dừng

AIG

American International Group

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
ALCOA

Alcoa Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
ALIBABA

Alibaba Group

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
AMAZON

AMAZON

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
AMD

Advanced Micro Devices Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
APPLE

Apple Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
AT&T

American Telephone and Telegraph Company

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
ATVI

Activision Blizzard Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
AXP

American Express co

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
BAC

BANK OF AMERICA

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
BK

Bank of New York Mellon corp

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
BKNG

Booking Holdings Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
BNTX

BioNTech SE

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
CCL

Carnival corp

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
CISCO

CISCO

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
CITIGROUP

Citigroup Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
COCA-COLA

Coca-Cola Global

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
DELL

Dell Technologies Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
DISNEY

The Walt Disney Company

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
DPZ

Dominos Pizza Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
EA

Electronic Arts Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
EBAY

EBAY

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
EBS

Emergent BioSolutions Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
FACEBOOK

Facebook

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
FORD

FORD

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
GE

GENERAL ELECTRIC

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
GILD

Gilead Sciences, Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
GM

GENERAL MOTORS

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
GOOGLE

GOOGLE

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
GS

Goldman Sachs group Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
HP

Hewlett-Packard

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
IBM

International Business Machines

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
INO

Inovio Pharmaceuticals, Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
INTEL

INTEL CORP

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
JNJ

Johnson & Johnson

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
JPM

JPMORGAN CHASE

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
MASTERCARD

MasterCard Incorporated

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
MCDONALDS

MCDONALDS

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
MICROSOFT

Microsoft

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
MMM

3M company

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
MRNA

Moderna, Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
MS

Morgan Stanley

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
NETFLIX

NETFLIX

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
NIKE

Nike Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
NVAX

Novavax, Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
NVIDIA

NVIDIA Corporation

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
ORACLE

ORACLE

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
PEPSICO

PepsiCo Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
PFIZER

Pfizer Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
PG

Procter & Gamble co

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
PM

Philip Morris International Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
PYPL

Paypal holdings Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
QCOM

Qualcomm Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
RACE

Ferrari

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
RCL

Royal Caribbean group

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
SBUX

Starbucks corp

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
SNY

Sanofi

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
TESLA

TESLA

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
TRIP

Tripadvisor Inc

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
TWTR

Twitter Inc

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
VISA

Visa Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
WALMART

Wal-Mart Stores Inc.

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
WDC

Western Digital corp

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
WFC

Wells Fargo

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
WU

Western Union company

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
XRX

Xerox Holdings corporation

Khối lượng Lot 100

1
3
-2.58
-2.42
0.7
0.1
Tiền tệ: Loại tài khoản: Standard, Nhóm: Cổ phiếu

Loại tài khoản: Standard, Nhóm: Cổ phiếu

 • Spread tối thiểu
 • SPREAD CHUẨN
 • Phí Mua qua đêm, %
 • Phí Bán qua đêm, %
 • Hoa hồng, %
 • Mức dừng
AIG

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
ALCOA

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
ALIBABA

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
AMAZON

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
AMD

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
APPLE

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
AT&T

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
ATVI

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
AXP

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
BAC

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
BK

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
BKNG

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
BNTX

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
CCL

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
CISCO

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
CITIGROUP

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
COCA-COLA

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
DELL

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
DISNEY

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
DPZ

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
EA

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
EBAY

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
EBS

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
FACEBOOK

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
FORD

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
GE

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
GILD

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
GM

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
GOOGLE

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
GS

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
HP

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
IBM

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
INO

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
INTEL

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
JNJ

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
JPM

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
MASTERCARD

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
MCDONALDS

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
MICROSOFT

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
MMM

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
MRNA

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7
 • 0.1
MS

Khối lượng Lot 100

 • 1
 • 3
 • -2.58
 • -2.42
 • 0.7