CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

Lựa chọn loại tài khoản giao dịch

Tìm kiếm các công cụ giao dịch hàng đầu. Bảng thông tin dưới đây sẽ cho thấy tất cả các công cụ khả dụng để giao dịch với nhà môi giới FBS

Spread tối thiểu

SPREAD CHUẨN

Phí Mua qua đêm

Phí Bán qua đêm

Hoa hồng, $

Mức dừng

AIG

American International Group

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ALCOA

Alcoa Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ALIBABA

Alibaba Group

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AMAZON

AMAZON

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AMD

Advanced Micro Devices Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
APPLE

Apple Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AT&T

American Telephone and Telegraph Company

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ATVI

Activision Blizzard Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AXP

American Express co

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
BAC

BANK OF AMERICA

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
BK

Bank of New York Mellon corp

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
BKNG

Booking Holdings Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
BNTX

BioNTech SE

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
CCL

Carnival corp

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
CISCO

CISCO

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
CITIGROUP

Citigroup Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
COCA-COLA

Coca-Cola Global

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
DELL

Dell Technologies Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
DISNEY

The Walt Disney Company

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
DPZ

Dominos Pizza Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
EA

Electronic Arts Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
EBAY

EBAY

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
EBS

Emergent BioSolutions Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
FACEBOOK

Facebook

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
FORD

FORD

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GE

GENERAL ELECTRIC

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GILD

Gilead Sciences, Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GM

GENERAL MOTORS

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GOOGLE

GOOGLE

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GS

Goldman Sachs group Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
HP

Hewlett-Packard

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
IBM

International Business Machines

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
INO

Inovio Pharmaceuticals, Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
INTEL

INTEL CORP

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
JNJ

Johnson & Johnson

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
JPM

JPMORGAN CHASE

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MASTERCARD

MasterCard Incorporated

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MCDONALDS

MCDONALDS

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MICROSOFT

Microsoft

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MMM

3M company

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MRNA

Moderna, Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MS

Morgan Stanley

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NETFLIX

NETFLIX

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NIKE

Nike Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NVAX

Novavax, Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NVIDIA

NVIDIA Corporation

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ORACLE

ORACLE

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PEPSICO

PepsiCo Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PFIZER

Pfizer Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PG

Procter & Gamble co

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PM

Philip Morris International Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PYPL

Paypal holdings Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
QCOM

Qualcomm Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
RACE

Ferrari

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
RCL

Royal Caribbean group

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
SBUX

Starbucks corp

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
SNY

Sanofi

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
TESLA

TESLA

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
TRIP

Tripadvisor Inc

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
TWTR

Twitter Inc

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
VISA

Visa Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
WALMART

Wal-Mart Stores Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
WDC

Western Digital corp

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
WFC

Wells Fargo

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
WU

Western Union company

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
XRX

Xerox Holdings corporation

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
Tiền tệ: Loại tài khoản: Standard, Nhóm: Cổ phiếu

Loại tài khoản: Standard, Nhóm: Cổ phiếu

 • Spread tối thiểu
 • SPREAD CHUẨN
 • Phí Mua qua đêm
 • Phí Bán qua đêm
 • Hoa hồng, $
 • Mức dừng
AIG

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
ALCOA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
ALIBABA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
AMAZON

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
AMD

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
APPLE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
AT&T

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
ATVI

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
AXP

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
BAC

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
BK

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
BKNG

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
BNTX

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
CCL

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
CISCO

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
CITIGROUP

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
COCA-COLA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
DELL

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
DISNEY

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
DPZ

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
EA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
EBAY

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
EBS

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
FACEBOOK

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
FORD

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GILD

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GM

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GOOGLE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GS

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
HP

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
IBM

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
INO

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
INTEL

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
JNJ

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
JPM

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MASTERCARD

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MCDONALDS

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MICROSOFT

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MMM

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MRNA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MS

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NETFLIX

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NIKE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NVAX

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NVIDIA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
ORACLE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
PEPSICO

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
PFIZER

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
PG

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
PM

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
PYPL

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
QCOM

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
RACE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
RCL

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
SBUX

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
SNY

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
TESLA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
TRIP

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
TWTR

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
VISA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
WALMART

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
WDC

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
WFC

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
WU

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
XRX

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

Giá trị được thể hiện có 4 chữ số. Trong các báo giá có 5 chữ số, chữ số thứ tư sau dấu phẩy sẽ được thể hiện (0.0001). Trong các báo giá có 3 chữ số, đó là chữ số thứ hai sau dấu phẩy (0.01). Ví dụ, trong tỷ giá EURUSD - 1.36125; trong tỷ giá USDJPY - 101.852

Lựa chọn Miễn Phí Swap không áp dụng đối với giao dịch cặp tiền hiếm (Forex Exotic) và các công cụ CFD

Xin lưu ý rằng trong MT5, hoa hồng được thu khi bạn mở một giao dịch. Trong cửa sổ giao dịch đối với vị thế bạn đang mở, lợi nhuận chưa bao gồm tiền hoa hồng.

Các câu hỏi thường gặp

 • Cách mở tài khoản FBS?

  Nhấp nút ‘Mở tài khoản' trên trang web của chúng tôi và đi tới Khu vực cá nhân. Trước khi tiến hành giao dịch, vui lòng xác minh hồ sơ. Xác nhận email, số điện thoại và ID của bạn. Thủ tục này giúp đảm bảo sự an toàn trong tài sản và danh tính của bạn. Khi bạn hoàn tất các bước kiểm tra, hãy chuyển đến nền tảng giao dịch ưa thích và bắt đầu giao dịch. 

 • Cách rút số tiền bạn kiếm được với FBS?

  Thủ tục vô cùng đơn giản. Truy cập mục Rút tiền trên trang web hoặc mục Tài chính trong Khu vực cá nhân FBS và truy cập tính năng Rút tiền. Bạn có thể nhận được số tiền kiếm được thông qua cùng một hệ thống thanh toán mà bạn đã sử dụng để ký quỹ. Trong trường hợp bạn đã nạp tiền cho tài khoản thông qua các phương thức khác nhau, hãy rút tiền lãi của bạn thông qua các phương thức thanh toán này theo tỷ lệ ký quỹ.

 • Cách bắt đầu giao dịch?

  Nếu bạn trên 18 tuổi, bạn có thể tham gia FBS và bắt đầu hành trình FX của mình. Để giao dịch, bạn cần có tài khoản môi giới và kiến ​​thức đầy đủ về biến động tài sản trên thị trường tài chính. Bắt đầu với việc nghiên cứu những điều cơ bản với tài liệu đào tạo miễn phí của chúng tôi và tạo tài khoản FBS. Bạn có thể kiểm tra thị trường thông qua tiền ảo với tài khoản Demo. Một khi bạn đã sẵn sàng, hãy tham gia vào thị trường thực tế và giao dịch kiếm lời.  

 • Cách kích hoạt Thưởng Tăng Cấp?

  Mở tài khoản Thưởng Tăng Cấp phiên bản web hoặc di động trong Khu vực Cá nhân FBS và nhận tới 140$ miễn phí trên tài khoản của bạn.

Tìm hiểu thêm

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Theo dõi chúng tôi trên Facebook

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong 00:30:00

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera