CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

Lựa chọn loại tài khoản giao dịch

Tìm kiếm các công cụ giao dịch hàng đầu. Bảng thông tin dưới đây sẽ cho thấy tất cả các công cụ khả dụng để giao dịch với nhà môi giới FBS

Spread tối thiểu

Lây lan chuẩn

Phí Mua qua đêm

Phí Bán qua đêm

Hoa hồng, $

Mức dừng

AIG

American International Group

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ALCOA

Alcoa Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ALIBABA

Alibaba Group

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AMAZON

AMAZON

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
APPLE

Apple Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AT&T

American Telephone and Telegraph Company

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
BAC

BANK OF AMERICA

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
BNTX

BioNTech SE

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
CISCO

CISCO

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
CITIGROUP

Citigroup Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
COCA-COLA

Coca-Cola Global

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
DISNEY

The Walt Disney Company

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
EBAY

EBAY

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
EBS

Emergent BioSolutions Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
FACEBOOK

Facebook

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
FORD

FORD

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GE

GENERAL ELECTRIC

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GILD

Gilead Sciences, Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GM

GENERAL MOTORS

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GOOGLE

GOOGLE

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
HP

Hewlett-Packard

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
IBM

International Business Machines

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
INO

Inovio Pharmaceuticals, Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
INTEL

INTEL CORP

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
JPM

JPMORGAN CHASE

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MASTERCARD

MasterCard Incorporated

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MCDONALDS

MCDONALDS

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MICROSOFT

Microsoft

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MRNA

Moderna, Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NETFLIX

NETFLIX

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NIKE

Nike Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NVAX

Novavax, Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NVIDIA

NVIDIA Corporation

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ORACLE

ORACLE

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PEPSICO

PepsiCo Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PFE

Pfizer Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PFIZER

Pfizer Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
SNY

Sanofi

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
TESLA

TESLA

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
VISA

Visa Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
WALMART

Wal-Mart Stores Inc.

Khối lượng Lot 1

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
Tiền tệ: Loại tài khoản: Standard, Nhóm: Cổ phiếu

Loại tài khoản: Standard, Nhóm: Cổ phiếu

 • Spread tối thiểu
 • Lây lan chuẩn
 • Phí Mua qua đêm
 • Phí Bán qua đêm
 • Hoa hồng, $
 • Mức dừng
AIG

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
ALCOA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
ALIBABA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
AMAZON

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
APPLE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
AT&T

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
BAC

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
BNTX

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
CISCO

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
CITIGROUP

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
COCA-COLA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
DISNEY

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
EBAY

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
EBS

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
FACEBOOK

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
FORD

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GILD

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GM

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
GOOGLE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
HP

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
IBM

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
INO

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
INTEL

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
JPM

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MASTERCARD

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MCDONALDS

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MICROSOFT

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
MRNA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NETFLIX

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NIKE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NVAX

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
NVIDIA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
ORACLE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
PEPSICO

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
PFE

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
PFIZER

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
SNY

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
TESLA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
VISA

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1
WALMART

Khối lượng Lot 1

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

Giá trị được thể hiện có 4 chữ số. Trong các báo giá có 5 chữ số, chữ số thứ tư sau dấu phẩy sẽ được thể hiện (0.0001). Trong các báo giá có 3 chữ số, đó là chữ số thứ hai sau dấu phẩy (0.01). Ví dụ, trong tỷ giá EURUSD - 1.36125; trong tỷ giá USDJPY - 101.852

Lựa chọn Miễn Phí Swap không áp dụng đối với giao dịch cặp tiền hiếm (Forex Exotic) và các công cụ CFD

Xin lưu ý rằng trong MT5, hoa hồng được thu khi bạn mở một giao dịch. Trong cửa sổ giao dịch đối với vị thế bạn đang mở, lợi nhuận chưa bao gồm tiền hoa hồng.

Tìm hiểu thêm

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Theo dõi chúng tôi trên Facebook

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong 00:30:00

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera