Các Đặc Điểm Hợp Đồng Crypto Coin Trên Tài Khoản Crypto

Lựa chọn loại tài khoản giao dịch

Tìm kiếm các công cụ giao dịch hàng đầu. Bảng thông tin dưới đây sẽ cho thấy tất cả các công cụ khả dụng để giao dịch với nhà môi giới FBS

Spread tối thiểu

SPREAD CHUẨN

Phí Mua qua đêm

Phí Bán qua đêm

Mức dừng

ADAUSD.cc

Cardano vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

3050.0
4048.0
-73.0
-73.0
0.0
ALGUSD.cc

Algorand vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

480.0
632.0
-12.0
-12.0
0.0
AVAUSD.cc

Avalanche vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

275.0
348.0
-7.0
-7.0
0.0
BATUSD.cc

BASIC ATTENTION TOKEN

US DOLLAR

Khối lượng Lot 1

2585.0
3102.0
-80.0
-80.0
0.0
BCHUSD.cc

BITCOIN CASH

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

3400.0
4080.0
-310.0
-310.0
0.0
BNBUSD.cc

BINANCE COIN

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

360.0
432.0
-311.0
-311.0
0.0
BTCUSD.cc

BITCOIN

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

25010.0
30012.0
-28425.0
-28425.0
0.0
DOGUSD.cc

Dogecoin vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

400.0
728.0
-17.0
-17.0
0.0
DOTUSD.cc

Polkadot vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

670.0
896.0
-14.0
-14.0
0.0
DSHUSD.cc

DASH

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

5630.0
6756.0
-74.0
-74.0
0.0
EOSUSD.cc

EOS

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

1600.0
1920.0
-19.0
-19.0
0.0
ETCUSD.cc

Ethereum Classic

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

7200.0
8640.0
-29.0
-29.0
0.0
ETHUSD.cc

ETHEREUM

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

1250.0
1500.0
-1737.0
-1737.0
0.0
FILUSD.cc

Filecoin vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

54.0
112.0
-4.0
-4.0
0.0
IOTUSD.cc

IOTA

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

385.0
462.0
-14.0
-14.0
0.0
LNKUSD.cc

Chainlink vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

45000.0
63728.0
-917.0
-917.0
0.0
LTCUSD.cc

LITECOIN

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

50000.0
60000.0
-6541.0
-6541.0
0.0
MKRUSD.cc

Maker vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

6800.0
9884.0
-146.0
-146.0
0.0
MTCUSD.cc

Polygon vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

3400.0
4456.0
-103.0
-103.0
0.0
NEOUSD.cc

NEO

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

165.0
198.0
-3.0
-3.0
0.0
OMGUSD.cc

OMISEGO

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

185.0
222.0
-8.0
-8.0
0.0
SHBUSD.cc

SHIBA vs US Dollar

Khối lượng Lot 100,000

480.0
612.0
-6.0
-6.0
0.0
SOLUSD.cc

Solana vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

2800.0
3736.0
-63.0
-63.0
0.0
TRXUSD.cc

TRON

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

816625.0
979950.0
-7.0
-7.0
0.0
UNIUSD.cc

Uniswap vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

3550.0
4920.0
-79.0
-79.0
0.0
VECUSD.cc

VeChain vs US Dollar

Khối lượng Lot 1

430.0
508.0
-2.0
-2.0
0.0
XLMUSD.cc

STELLAR

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

1300.0
1560.0
-29.0
-29.0
0.0
XMRUSD.cc

MONERO

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 100

8995.0
10794.0
-135.0
-135.0
0.0
XRPUSD.cc

RIPPLE

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

645.0
774.0
-62.0
-62.0
0.0
ZECUSD.cc

ZCASH

U.S. DOLLAR

Khối lượng Lot 1

4820.0
5784.0
-117.0
-117.0
0.0
Tiền tệ: Loại tài khoản: Crypto, Nhóm: Coins

Loại tài khoản: Crypto, Nhóm: Coins

 • Spread tối thiểu
 • SPREAD CHUẨN
 • Phí Mua qua đêm
 • Phí Bán qua đêm
 • Mức dừng
ADAUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 3050.0
 • 4048.0
 • -73.0
 • -73.0
 • 0.0
ALGUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 480.0
 • 632.0
 • -12.0
 • -12.0
 • 0.0
AVAUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 275.0
 • 348.0
 • -7.0
 • -7.0
 • 0.0
BATUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 2585.0
 • 3102.0
 • -80.0
 • -80.0
 • 0.0
BCHUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 3400.0
 • 4080.0
 • -310.0
 • -310.0
 • 0.0
BNBUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 360.0
 • 432.0
 • -311.0
 • -311.0
 • 0.0
BTCUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 25010.0
 • 30012.0
 • -28425.0
 • -28425.0
 • 0.0
DOGUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 400.0
 • 728.0
 • -17.0
 • -17.0
 • 0.0
DOTUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 670.0
 • 896.0
 • -14.0
 • -14.0
 • 0.0
DSHUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 5630.0
 • 6756.0
 • -74.0
 • -74.0
 • 0.0
EOSUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 1600.0
 • 1920.0
 • -19.0
 • -19.0
 • 0.0
ETCUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 7200.0
 • 8640.0
 • -29.0
 • -29.0
 • 0.0
ETHUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 1250.0
 • 1500.0
 • -1737.0
 • -1737.0
 • 0.0
FILUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 54.0
 • 112.0
 • -4.0
 • -4.0
 • 0.0
IOTUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 385.0
 • 462.0
 • -14.0
 • -14.0
 • 0.0
LNKUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 45000.0
 • 63728.0
 • -917.0
 • -917.0
 • 0.0
LTCUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 50000.0
 • 60000.0
 • -6541.0
 • -6541.0
 • 0.0
MKRUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 6800.0
 • 9884.0
 • -146.0
 • -146.0
 • 0.0
MTCUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 3400.0
 • 4456.0
 • -103.0
 • -103.0
 • 0.0
NEOUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 165.0
 • 198.0
 • -3.0
 • -3.0
 • 0.0
OMGUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 185.0
 • 222.0
 • -8.0
 • -8.0
 • 0.0
SHBUSD.cc

Khối lượng Lot 100,000

 • 480.0
 • 612.0
 • -6.0
 • -6.0
 • 0.0
SOLUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 2800.0
 • 3736.0
 • -63.0
 • -63.0
 • 0.0
TRXUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 816625.0
 • 979950.0
 • -7.0
 • -7.0
 • 0.0
UNIUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 3550.0
 • 4920.0
 • -79.0
 • -79.0
 • 0.0
VECUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 430.0
 • 508.0
 • -2.0
 • -2.0
 • 0.0
XLMUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 1300.0
 • 1560.0
 • -29.0
 • -29.0
 • 0.0
XMRUSD.cc

Khối lượng Lot 100

 • 8995.0
 • 10794.0
 • -135.0
 • -135.0
 • 0.0
XRPUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 645.0
 • 774.0
 • -62.0
 • -62.0
 • 0.0
ZECUSD.cc

Khối lượng Lot 1

 • 4820.0
 • 5784.0
 • -117.0
 • -117.0
 • 0.0

Giá trị được thể hiện có 4 chữ số. Trong các báo giá có 5 chữ số, chữ số thứ tư sau dấu phẩy sẽ được thể hiện (0.0001). Trong các báo giá có 3 chữ số, đó là chữ số thứ hai sau dấu phẩy (0.01). Ví dụ, trong tỷ giá EURUSD - 1.36125; trong tỷ giá USDJPY - 101.852

Tùy chọn Miễn phí Swap không khả dụng để giao dịch với "Forex Ngoại Lai", các công cụ Chỉ số , Năng lượng tiền mặt và Tiền điện tử.

Xin lưu ý rằng trong MT5, hoa hồng được thu khi bạn mở một giao dịch. Trong cửa sổ giao dịch đối với vị thế bạn đang mở, lợi nhuận chưa bao gồm tiền hoa hồng.

Các câu hỏi thường gặp

 • Cách giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy 1:5?

  Đòn bẩy có thể là một công cụ hữu ích cho nhà giao dịch để tăng lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Biến động của các loại tiền điện tử diễn ra theo từng đợt sóng mạnh mẽ. Và để đón đầu những sự kiện này, bạn có thể sử dụng công cụ đòn bẩy. Nhà môi giới FBS cung cấp tỷ lệ đòn bẩy 1:5 trên tài khoản tiền điện tử. Với đòn bẩy 1:5 và hơn 100 tài sản tiền điện tử, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội trên thị trường.

 • Cách mở tài khoản Crypto?

  Bạn có thể mở tài khoản Crypto với nhà môi giới FBS. Đầu tiên, mở trang web FBS. Sau đó, nhấn nút "Đăng nhập" và hoàn tất quá trình đăng ký đơn giản. Tiếp theo, bạn nhấn nút "Mở Tài Khoản" trong Khu Vực Cá Nhân và chọn tài khoản Crypto. Quá trình này diễn ra vô cùng đơn giản và sẽ không mất quá vài phút.

 • Người mới có thể kiếm tiền từ giao dịch crypto?

  Giao dịch tiền điện tử có thể tiềm ẩn rủi ro, nhưng cũng đem lại khả năng sinh lời cao. Bạn chỉ cần tìm ra cách tiếp cận phù hợp. Ví dụ, phân tích tiền điện tử có thể là một hoạt động hữu ích. Bạn có thể theo dõi các sự kiện tiền điện tử và thường xuyên cập nhật về các cơ hội mới trên thị trường. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tìm thấy các chiến lược giao dịch tiền điện tử tại đây.

 • Nền tảng tối ưu cho giao dịch tiền điện tử?

  Lựa chọn nền tảng phù hợp là một trong những chìa khóa thành công trong giao dịch tiền điện tử. Với nhà môi giới FBS, bạn có thể giao dịch trên nền tảng MT5, cũng như trên nền tảng riêng của FBS: FBS Trader. Tất nhiên, những gì bạn chọn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Ví dụ, FBS Trader cung cấp giao diện thân thiện hơn với người dùng và do đó, phù hợp cho người mới bắt đầu. Nền tảng này cũng được tích hợp đa dạng các công cụ tiền điện tử khác nhau: 100+ coin và cặp tiền điện tử.

 • Cách giao dịch tiền điền tử với USD?

  Tại FBS, bạn có thể giao dịch các loại tiền điện tử phổ biến hàng đầu với USD. Ví dụ: Bitcoin với USD (BTCUSD), Ethereum với USD (ETHUSD), v.v. Bạn có thể giao dịch mua khi dự đoán tiền điện tử sẽ tăng giá hoặc giao dịch bán nếu bạn cho rằng tài sản này sẽ sụt giảm. Đọc phân tích thị trường tiền điện tử hàng ngày của chúng tôi để thực hiện các giao dịch sinh lời.

 • Giao dịch crypto demo có được hỗ trợ?

  Nếu bạn muốn trải nghiệm giao dịch tiền điện tử, phiên bản demo có thể là một lựa chọn tốt. Nhà môi giới FBS cung cấp tài khoản Demo Crypto với 10 nghìn USDT để người dùng thực hành và trải nghiệm các chiến lược giao dịch. Tài khoản cung cấp hơn 100 tài sản tiền điện tử phi rủi ro. Bản giao dịch demo là một cơ hội tuyệt vời cho người mới bắt đầu và dân chuyên nghiệp nhằm phát triển kỹ năng và đưa ra quyết định đúng đắn về giao dịch tiền điện tử.

Đứng đầu cuộc chơi của bạn

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Theo dõi chúng tôi trên Facebook

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera