CPI Mỹ

CPI Mỹ

Lạm phát là chỉ số quan trọng để định giá đồng đôla Mỹ. Tỷ lệ lạm phát cao là lý do Fed tăng lãi suất để duy trì giá cả ổn định. CPI của Mỹ (Chỉ Số Giá Tiêu Dùng) được các quan chức của Fed theo dõi chặt chẽ. Bất kỳ sai lệch đáng kể so với mức thông thường có thể dẫn đến tăng lãi suất, trong khi ngược lại, chỉ số thấp hơn sẽ khiến USD mất giá. Đó là lý do các trader cần theo dõi chỉ số CPI của Mỹ.

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera