Cảnh báo thanh khoản thấp và đóng cửa thị trường

Cảnh báo thanh khoản thấp và đóng cửa thị trường

Các trader thân mến!

Xin hãy lưu ý, vào dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới, lịch giao dịch sẽ thay đổi.

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2016 (26.12.16), Thị Trường Forex có thể giảm thanh khoản. Việc giao dịch có thể không thực hiện được.

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2016 (27.12.16), Thị Trường Forex sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2017 (02.01.2017), Thị Trường Forex có thể giảm thanh khoản. Việc giao dịch có thể không thực hiện được.

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2017 (03.01.2017), Thị Trường Forex sẽ hoạt động trở lại bình thường.

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera