Ngày độc lập

Ngày độc lập

Các trader thân mến, 04.07.2017 do tổ chức Ngày độc lập sẽ có nhiều thay đổi trong lịch giao dịch:

Metals Spot đóng cửa sớm lúc 20:00 BRN & WTI đóng cửa sớm lúc 20:30

Trong trường hợp bạn có các câu hỏi, bạn được chào đón khi liên hệ đội hỗ trợ của chúng tôi thông qua các phương thức thuận tiện được liệt kê - hãy chọn cách thoải mái nhất cho bạn!

Chúng tôi mong sẽ thấy bạn giao dịch sớm, Đội Ngũ FBS

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera