Kỳ Họp FOMC

Kỳ Họp FOMC

Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ dự kiến sẽ không thay đổi lãi suất vào buổi họp này. Tuy vậy, sự kiện này vẫn có thể khiến cho những người tham gia thị trường căng thẳng và làm dịch chuyển mạnh đồng đôla Mỹ so với các đồng tiền khác. Các trader cần nghiên cứu công bố của FOMC để có thêm cơ sở về các kế hoạch tương lai của ngân hàng trung ương. Dự kiến công bố lúc 20:00 giờ Metarader.   

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera