Giờ làm việc của bộ phận tài chính trong kỳ nghỉ đông

Giờ làm việc của bộ phận tài chính trong kỳ nghỉ đông

Chúng tôi xin thông báo, trong thời gian nghỉ mùa đông, giờ làm việc của bộ phận tài chính sẽ thay đổi.

  • Ngày 23/12/2016, các hoạt động tài chính * (ký quỹ, rút tiền, chuyển tiền nội bộ) sẽ được xử lý đến 03:00 (giờ MetaTrader).
  • Ngày 30/12/2016, các hoạt động tài chính sẽ được xử lý đến 14:00 (giờ MetaTrader).
  • Chú ý! Trong giai đoạn từ 31/12/2016 đến 1/1/2017, các hoạt động tài chính sẽ không được xử lý.
  • Trong giai đoạn từ 2/1/2017 đến 6/1/2017, các hoạt động tài chính sẽ được xử lý từ 6:00 sáng đến 7:00 tối (giờ MetaTrader).

* Ký quỹ và rút tiền tự động sẽ được xử lý bình thường.

Xin vui lòng ghi nhớ những thay đổi này khi bạn lên kế hoạch giao dịch cho mình.

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera