Báo cáo chính sách tiền tệ và công bố lãi suất của BOC

Báo cáo chính sách tiền tệ và công bố lãi suất của BOC

Ngân Hàng Canada dự kiến công bố lãi suất của mình lúc 17:00 giờ MT ngày 12/7. Công bố lãi suất không chỉ bao gồm kết quả về các quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương, mà còn cả các bình luận về tình trạng nền kinh tế, vốn được các nhà làm chính sách xem xét khi thiết lập mức lãi suất. Quyết định này chính là một trong những nhân tố chính thúc đẩy đồng CAD.

Các bình luận của BOC về cuộc họp lần trước đã cho thấy sự dịch chuyển của ban điều hành nghiêng về thắt chặt. Do đó, sẽ rất thú vị khi biết được nhà điều hành có còn bám chặt vào khẩu súng của mình không hay sẽ hướng về các lựa chọn chính sách tiền tệ bớt thắt chặt hơn.

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera