Renewed “Micro” accounts are again available for trading! There appeared a unique “Self Rebate” service!

Renewed “Micro” accounts are again available for trading! There appeared a unique “Self Rebate” service!

Dear clients! 

By your multiple requests, FBS returns back “Micro” accounts! Now you can trade on your favourite conditions again! 

But now our account is even better and more beneficial – we have introduced an Self Rebate unique service for the clients who do not have a partner yet. That is what you have been dreaming of for so long! You can receive Rebate payments from 0.5 (EUR/USD) to 1.5 pip (Silver) per traded lot depending on the currency pair.

Funds are automatically transferred to your account on daily basis. 

This option is available not only to ''Micro'' accounts but also to other types of accounts of FBS company. 

This is a wonderful opportunity to get an alternative financial source! 

Your advantages: 

- Rebate from 0.5 to 1.5 per traded lot 
- Daily automatic payments to your account 
- Rebate is paid regardless of your trading results 

Try a brand-new offer by FBS! Trade on “Micro” accounts! The account type is returned back and it saved the best of its conditions together with the revolutionary service in addition! 

- Initial deposit $5 
- Fixed spread starting from 3 pips EUR/USD 
- All trading strategies and Expert Advisors allowed 
- Minimum lot volume – 0.01 
- Quotes precision – 5 digits 
- Fast STP execution from 0.3 sec 

FBS always promptly replies to our customers’ demands and never stops pleasing you with new offers!

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Tìm hiểu thêm

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Theo dõi chúng tôi trên Facebook

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong 00:30:00

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera