Kết quả của cuộc thi “FBS Pro”!

Kết quả của cuộc thi “FBS Pro”!

Rất vui mừng thông báo các kết quả của cuộc thi trên tài khoản demo “FBS Pro”! Trong vòng một tháng các người tham gia đã giao dịch năng động, đã sử dụng tất cả các kỹ năng của họ để đạt tới đích với số dư cao nhất và trở thành một trong những người giành chiến thắng! Người giành chiến thắng: 1st place: 982880, Imron Rosadi, Indonesia, $ 391,384.13 – prize $450 2nd place: 984028, Roman Sinevsky, Ukraine, $ 293,983.10 – prize $250 3rd place: 987004, Gabriela Dimova, Bulgaria, $207,073.77 – prize $150 4th place: 989437, Nurdiana, Indonesia, $ 170,055.67, – prize $100 5th place: 983308, Dia Romdiana, Indonesia, $ 157,699.65 – prize $50 Tham gia vào các cuộc thi của FBS và trở thành thương nhân thành công!

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera