Báo cáo kết quả cuộc thi “FBS Pro”!

Báo cáo kết quả cuộc thi “FBS Pro”!

Kính gửi Quý khách hàng!

Chúng tôi vui mừng thông báo kết quả mới nhất của cuộc thi tài khoản demo “FBS Pro”!

Trong 2 tuần các thí sinh đã tham gia tích cực giao dịch, cũng như sủ dụng các kỹ năng để tạo lợi thế, để kết thúc với số dư tài khoản lớn nhất và trở thành một trong những người giỏi nhất!
Cuối cùng, thí sinh chiến thắng là:

 • Hạng 1: Mohamad Fateh Marashli, 5048555, Turkey, kết quả: $ 247 374
  – nhận được giải thưởng $450

 • Hạng 2: Pavel Vishnevskiy, 5055983, Ukraine, kết quả: $ 195 431
  – nhận được giải thưởng $250

 • Hạng 3: Vladimir Bazhenov, 5050721, Ukraine, kết quả: $ 161 455
  – nhận được giải thưởng $150

 • Hạng 4: Mulyana Hapidin, 5047689, Indonesia, kết quả: $ 157 534
  – nhận được giải thưởng $100

 • Hạng 5: Muhamad Ganis, 5056416, Indonesia, kết quả: $ 156 701
  – nhận được giải thưởng $50

  Hãy tham gia các cuộc thi của FBS và trở thành các Trader thành công!

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera