Các câu hỏi thường gặp

I cannot get a sms when changing confirmation method. What can I do?

Sms confirmation is sent to your phone number automatically by the system. In this case, please, first of all, check the correctness of the phone number you have entered in your Personal area profile under "Your account details". If the phone number was entered correctly, it might mean that sms delivery is processed by the system with a delay. In this case, you can repeat your request for confirmation method change in your Personal area and wait for up to 1-2 hours.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera