Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để thay đổi Email sau khi đăng ký? Tài khoản E-mail dùng để đăng ký sẽ được sử dụng để đăng nhập vào phần Khu vực cá nhân FBS, vì thế không thể thay đổi được.

Tài khoản E-mail dùng để đăng ký sẽ được sử dụng để đăng nhập vào phần Khu vực cá nhân FBS, vì thế không thể thay đổi được.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera