Các câu hỏi thường gặp

Why was my Partner's commission not credited?

You can check commission payments for each particular client in the "Partner" section of your Personal area. To find it, please, open the "Partner's commission" page, click on the client's account number in the list and set the desired time period. In case there is no information about executed orders, it is most likely to mean that the necessary conditions have not been fulfilled for orders of this client. For more information, please, contact FBS Support Team.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera