Các câu hỏi thường gặp

How can I withdraw my Partner's commission?

Partner's commission can be withdrawn right after being credited to your partner account balance. You can create a withdrawal request directly from your partner account in the "Withdraw funds" section of your Personal area. You can withdraw any amount, starting from 1$, via any payment system available in your Personal area. Please, note that some payment systems may apply commission on processing withdrawals. FBS company does not apply any additional fees on withdrawal.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera