Các câu hỏi thường gặp

I do not see my client on the list of me referrals in my Personal area. What is wrong?

The client might not have followed your referral link. In this case, your clients needs to forward a personal request to support@fbs.com with the following information: • client's full name, • client's account number, • his/her code word, • your IB account number, • your full name (or the name of your partner group). Please, be reminded that a client can be added to a partner group within 10 days after registration at FBS.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera