Các câu hỏi thường gặp

How will I know that the client was registered via my referral link?

When a trader follows an IB referral link, a special cookie file is saved in his/her web browser that contains information about the unique partner code. The same technology is activated in case a client enters your Partner ID in the registration form, when opening an account. The cookie file is stored in the browser for up to 6 months, which means that even if a client does not open an account at FBS at once, he/she will be unmistakably added to your Partner group even some time later. As soon as the client registers an account, you will see it in the statistics of attracted clients in your Personal area.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera