Các câu hỏi thường gặp

How can I register a client in my Partner group?

Registration of a client in your Partner group can be processed in one of the following ways: - Automatically, when a client follows your referral link and then opens an account at FBS, being unmistakably identified by the system as your referral. - At registration, when a client enters your Partner ID in the registration form in order to be added to your Partner group, no matter whether he has followed your referral link before or not. - Upon a client's personal request to FBS Support Team. In this case, the client should forward an e-mail to support@fbs.com with the following information: his/her full name, account number, and the desired IB account number (your Partner account number).

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera