Các câu hỏi thường gặp

How can I attract clients?

There are countless ways to attract clients: • Post your referral link in blogs, catalogues, on forums, in social network profiles, on your personal website - on all available sources on the Internet. • Communicate with traders online and offline when you have a chance: answer their questions, tell them about the unique trading conditions at FBS, as well as about our promotions, bonuses, contests and other advantages of the company. • Place the ready promotional materials by FBS on all available sources. You can automatically insert your IB link in any banner from FBS catalogue and place it wherever you wish.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera