Các câu hỏi thường gặp

Tôi ký quỹ giao dịch với tài khoản của tôi qua thẻ credit/debit. Làm thế nào tôi có thể rút tiền từ tài khoản của minh?

Nếu tài khoản này được mở thông qua một thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và một yêu cầu rút tiền được gửi trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký quỹ, số tiền sẽ được trả lại cùng một thẻ. Lên đến 100% của tiền ký quỹ ban đầu có thể được rút lại. Số tiền vượt hơn số tiền ký quỹ ban đầu (lợi nhuận) có thể được rút toàn bộ hoặc một phần thông qua tài khoản cá nhân của khách hàng . Để thực hiện một yêu cầu rút tiền vào thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, xin vui lòng làm theo link.

Danh sách các câu hỏi

Tìm hiểu thêm

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera