Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể làm gì nếu tôi nghĩ rằng lệnh của mình được đóng không chính xác?

Bạn có thể gửi một yêu cầu chính thức tới support@fbs.com trong vòng hai ngày làm việc. Một yêu cầu của khách hàng phải bao gồm: • Tên đầy đủ của bạn, • Số tài khoản của bạn, • Ngày và thời gian xảy ra, • Ticker (số) của đơn khiếu nại, • Mô tả yêu cầu bồi thường. Công ty sẽ xem xét một yêu cầu bồi thường trong thời hạn 10 ngày làm việc. Để biết thêm thông tin về các thủ tục xem xét, giải quyết khiếu nại, xin vui lòng, đọc p.8.1. của Hiệp định khách hàng.

Danh sách các câu hỏi

Tìm hiểu thêm

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera