Các câu hỏi thường gặp

Why was my order closed, although I did not close it?

When current losses of all open orders on a trading account exceed the allowed limit, a Stop Out event occurs (see Stop Out), i.e. your margin level becomes less than 20%. In this case, the server will close your orders automatically one by one with the comment “so:…./…/…”. Example: so: 11.3%/0.3/2.7 – the order was closed by stop out (where 11.3% is the margin level at the time of order closure, 0.3 – remaining funds at the time of order closure, 2.7 – margin) According to the Customer Agreement p.3.6.2.: The Company is entitled to mandatory closing of a Client’s open positions without prior notification of the latter one, if Margin level is lower than 20% of the necessary margin for maintaining open positions.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera