Các câu hỏi thường gặp

What can I do if there is a "No connection" error in the bottom right-hand corner of the program?

Try to log into MT4 again (click on "File" --> "Login") and this time fill in the third field of your terminal ("Server") with the following IP-address: for real account: 88.85.67.6:443, instead of "FBS-Real" for demo account: 88.85.67.7:443, instead of "FBS-Demo".

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera