Frequently asked questions

Tôi có thể làm gì nếu có 1 lỗi “Tài khoản không hợp lệ” ở góc dưới bên phải phần mềm?

Vui lòng, hãy chắc chắn rằng bạn đã nhập tất cả các dữ liệu đăng nhập một cách chính xác. Vui lòng kiểm tra rằng bạn không nhập bất kỳ biểu tượng không cần thiết (ví dụ như thêm khoản cách hoặc chỗ trống).

List of questions

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera