Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để chọn ngôn ngữ trong MetaTrader 4?

Xin vui lòng, chọn "View" → "Ngôn ngữ" → Preferable language và nhấn OK. Sau khi bạn khởi động lại thiết bị đầu cuối, ngôn ngữ của nó sẽ được thay đổi như bạn đã chọn.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau