Frequently asked questions

Tôi có thể nhận được hướng dẫn sử dụng MetaTrader 4 ở đâu?

Hướng dẫn sử dụng MetaTrader 4 từ các nhà phát triển có sẵn trong thiết bị giao dịch đầu cuối của bạn. Xin vui lòng, chọn "Help" →"Help Topics" trong menu của chương trình hoặc nhấn phím F1 trên bàn phím của bạn. Sau đó chọn đoạn cần thiết hoặc sử dụng tùy chọn tìm kiếm trong menu để tìm thông tin cần thiết.

List of questions

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera