Các câu hỏi thường gặp

What are Margin Call and Stop Out levels?

Margin Call is an allowed margin level (40% and lower). At this point, the company is entitled but not liable to close all open positions of a Client due to the lack of free margin. Stop Out is a minimal allowed level of margin (20% and lower) at which the trading program will start to close Client’s open positions one by one in order to prevent further losses that lead to negative balance (below 0 USD).

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera