Các câu hỏi thường gặp

What trading strategies are allowed at FBS?

FBS company offers the most convenient trading conditions with a possibility to use all trading strategies without any restrictions. You can use automated trading with the help of expert advisors (EAs), scalping (pipsing), hedging, etc.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau