Các câu hỏi thường gặp

What kind of order execution is used at FBS?

Market order execution is applied to all account types at FBS (Cent, Micro, Standard, Zero Spread, Unlimited and Segregated). You can read more about Market Execution here.

Danh sách các câu hỏi

Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau