Frequently asked questions

Làm thế nào tôi có thể mở nhiều tài khoản?

Bạn có thể mở lên đến 5 tài khoản của từng loại: • Tài khoản Cent • Tài khoản Micro • Tài khoản Standard • Tài khoản Zero Spread • Tài khoản Unlimited Để có thể mở hơn 10 tài khoản của bất kỳ loại nào, bạn cần phải thực hiện đầy đủ các điều kiện sau: • Xác minh khu vực cá nhân của bạn • Thay đổi phương pháp xác nhận từ E-mail qua sms, • Đảm bảo rằng tổng số tiền gửi cho tất cả các tài khoản trong khu vực cá nhân của bạn là $ 100 hoặc nhiều hơn.

List of questions

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera