Vì sao việc lập dự toán vốn đầu tư lại quan trọng?

Vì sao việc lập dự toán vốn đầu tư lại quan trọng?

2023-01-25 • Cập nhật

Dự toán vốn đầu tư là gì?

Dự toán vốn đầu tư là quá trình lựa chọn dự án căn cứ theo mức lợi nhuận từ các khoản đầu tư.

Các tổ chức nói chung luôn phải đối mặt với những thách thức trong việc lựa chọn dự án đầu tư tiềm năng. Nếu ngân sách cho phép, tổ chức có thể chọn tất cả các dự án sinh lời để đầu tư nhưng trước vấn đề giới hạn nguồn vốn, tổ chức chỉ có thể chọn ra một số dự án nhất định.

Cũng giống như việc các tổ chức thường xuyên phải tìm kiếm dự án đầu tư tiềm năng, chúng ta cũng cần phải thực hiện các khoản đầu tư mỗi ngày, do đó, dự toán vốn đầu tư đã trở thành một khái niệm quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

Ví dụ, máy tính xách tay của bạn gặp sự cố. Bạn có thể mua một chiếc máy tính mới hoặc sửa chữa cái cũ. Có thể xảy ra trường hợp chiếc máy tính xách tay mới có giá rẻ hơn so với việc sửa chữa chiếc máy tính cũ. Vì vậy, bạn quyết định thay thế sang cái mới và xem xét lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp với túi tiền của bạn!

Dự Toán Vốn Đầu Tư Hoạt Động Như Thế Nào

Mục tiêu chính của việc dự toán vốn đầu tư là xác định xem một dự án có mang lại lợi nhuận cho công ty hay không. Quy trình được thực hiện theo các phương pháp khác nhau. Thời gian hoàn vốn (PB), tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) và giá trị hiện tại ròng (NPV) là những phương pháp phổ biến nhất. Ngoài ra, một số tổ chức cũng áp dụng tính toán chỉ số sinh lời, phân tích quyền chọn thực, chi phí hàng năm tương đương.

Trong một tình huống lý tưởng, tất cả các phương pháp này sẽ dẫn đến cùng một kết quả, nhưng trên thực tế, kết quả luôn có sự chênh lệch. Tùy thuộc vào sở thích và tiêu chí lựa chọn của ban lãnh đạo, một số phương pháp sẽ được chú trọng hơn so với các phương pháp khác. Tuy nhiên, có những ưu và nhược điểm chung liên quan đến các phương pháp định giá được sử dụng phổ biến này.

Các Bước Chung Trong Quy Trình Lập Dự Toán Vốn Đầu Tư

1. Xác định và đánh giá các cơ hội tiềm năng

Công ty nào cũng có một số cơ hội đầu tư cần cân nhắc. Ví dụ, một công ty sản xuất cần cân nhắc lựa chọn hình thức giao hàng bằng tàu thuỷ, máy bay hay tàu hỏa cho khách hàng. Mỗi lựa chọn cần được đánh giá kỹ lưỡng để tìm ra điểm tối ưu trong khía cạnh tài chính và logistic. Một khi xác định được cơ hội khả thi nhất, công ty nên tính toán thời điểm thích hợp để triển khai, lưu ý các yếu tố như nhu cầu kinh doanh và chi phí trả trước.

2. Ước tính chi phí vận hành và thực hiện

Bước tiếp theo là xác định chi phí dự án. Quá trình này đòi hỏi sự nghiên cứu bên trong và bên ngoài. Nếu một công ty đang phát triển phương án vận chuyển thì công ty đó nên so sánh chi phí vận chuyển của mình với công ty đối thủ. Sau khi lựa chọn ra phương án kinh tế nhất, bạn vẫn có thể thực hiện các tiết giảm bên trong tổ chức.

3. Ước tính dòng tiền hoặc lợi ích

Bước tiếp theo là xác định xem dự án mới có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu.

Tuỳ chọn đầu tiên là kiểm tra dữ liệu về các dự án thành công tương tự. Trong trường hợp dự án không tự tạo ra lợi nhuận, công ty nên tính toán số tiền mà dự án này có thể tiết giảm được và quyết định xem liệu nó có đáng để đầu tư.

4. Đánh giá rủi ro

Công ty cần ước tính rủi ro liên quan đến dự án. Ở đây, công ty cần quyết định xem liệu tổ chức có sẵn sàng chấp nhận rủi ro thất bại dự án và thua lỗ bên cạnh số tiền kiếm về tiềm năng. Thất bại của dự án không được phá hỏng toàn bộ quy trình hoạt động của công ty.

5. Triển khai thực hiện

Nếu công ty quyết định triển khai thì bước tiếp theo là bắt tay vào xây dựng kế hoạch dự án. Nội dung này bao gồm các phương thức thanh toán, phương pháp truy tìm nguồn gốc chi phí, một quy trình ghi nhận dòng tiền hoặc lợi ích do dự án tạo ra. Kế hoạch cũng cần bao gồm tiến trình của dự án với thời hạn rõ ràng.

Các phương pháp chính

Thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn là thời gian cần thiết để hoàn trả lại khoản đầu tư ban đầu. Ví dụ, nếu một dự án yêu cầu đầu tư 1 triệu đô, thời gian hoàn vốn sẽ cho biết phải mất bao nhiêu năm để dòng tiền vào khớp với dòng tiền ra 1 triệu đô. Thời gian hoàn vốn càng ngắn, dự án đầu tư càng trở nên hấp dẫn hơn.

Các công ty thường sử dụng phương pháp thời gian hoàn vốn khi tính thanh khoản là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu một công ty có nguồn vốn hạn chế, nó chỉ có thể giải quyết một dự án lớn tại một thời điểm. Do đó, ban lãnh đạo sẽ rất chú trọng đến việc thu hồi vốn đầu tư ban đầu cho các dự án tiếp theo.

Có một số hạn chế khi sử dụng phương pháp PB. Thứ nhất, thời gian hoàn vốn không tính đến giá trị tiền tệ theo thời gian (TVM).

Một nhược điểm khác là các dòng tiền phát sinh vào cuối chu kỳ của dự án, chẳng hạn như giá trị còn lại bị loại trừ trong thời gian hoàn vốn và phương pháp chiết khấu thời gian hoàn vốn. Như vậy, PB không phải là một chỉ số đánh giá trực tiếp khả năng sinh lời.

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) là một phương pháp chiết khấu dòng tiền xác định tỷ lệ hoàn vốn của dự án. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là tỷ lệ chiết khấu mà tại đó tổng chi phí tiền mặt ban đầu và các khoản thu được chiết khấu bằng không. Nói cách khác, đây là tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng (NPV) bằng không.

Nếu các dự án khác nhau có cùng chi phí, công ty sẽ lựa chọn dự án có IRR cao nhất. Khi một tổ chức cần lựa chọn giữa các dự án có cùng giá trị, thì các dự án này sẽ được xác định thông qua thước đo IRR và dự án tiềm năng nhất sẽ được lựa chọn. Lý tưởng nhất là công ty sẽ chọn IRR có chi phí cao hơn chi phí vốn.

Giá trị hiện tại ròng

Giá trị hiện tại ròng được tính bằng chênh lệch giữa giá trị hiện tại của các dòng tiền vào và giá trị hiện tại của các dòng tiền ra trong một khoảng thời gian nhất định. Các công ty thường chỉ xem xét các khoản đầu tư có NPV đạt dương. Trong trường hợp có nhiều dự án giống nhau, dự án có NPV cao hơn sẽ được chọn.

NPV bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tỷ lệ chiết khấu. Lựa chọn tỷ lệ thích hợp là yếu tố rất quan trọng để đưa ra quyết định đúng đắn. Dữ liệu phản ánh mức độ rủi ro của khoản đầu tư, thường được đo lường bằng sự biến động của dòng tiền và phải tính đến cơ cấu tài chính. Một thực tế phổ biến trong việc lựa chọn tỷ lệ chiết khấu cho một dự án là áp dụng WACC cho toàn bộ công ty, nhưng tỷ lệ chiết khấu cao hơn có thể phù hợp hơn khi rủi ro của một dự án cao hơn rủi ro của toàn bộ công ty.

Chỉ số lợi nhuận

Chỉ số đầu tư sinh lời (PI), còn được gọi là Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (PIR) và Tỷ lệ giá trị đầu tư (VIR) là tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cho một dự án được đề xuất. Đây là công cụ hữu ích để đánh giá xếp hạng các dự án vì dữ liệu giúp định lượng giá trị được tạo ra trên mỗi đơn vị đầu tư.

Chi phí hàng năm tương đương

Chi phí hàng năm tương đương biểu thị NPV như một dòng tiền hàng năm bằng cách chia chỉ số cho giá trị hàng năm tương đương. Dữ liệu thường được sử dụng khi so sánh các dự án đầu tư có vòng đời không tương đồng. Ví dụ: nếu dự án A có thời gian tồn tại dự kiến ​​là bảy năm và dự án B có thời gian tồn tại dự kiến ​​là 11 năm, thì sẽ không đúng nếu chỉ so sánh các giá trị hiện tại ròng (NPV) của hai dự án trừ khi các dự án không thể lặp lại.

Kết luận

Giao dịch FOREX có thể được đánh giá là một dự án đầu tư trong đó nhà giao dịch là một công ty với mục tiêu tạo ra dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra.

Cân nhắc giao dịch dựa trên một chiến lược được tính toán là chìa khóa cho lợi nhuận dài hạn trong FOREX. Bất kể bạn đang sử dụng phương pháp nào, giao dịch sao chép, giao dịch bot hay tự giao dịch, việc quản lý rủi ro vốn cần được áp dụng triệt để.

FBS cho phép bạn giao dịch với hơn 1000 công cụ bao gồm tiền điện tử, kim loại, tiền tệ và thậm chí cả cổ phiếu. Những công cụ này cho phép nhà giao dịch xây dựng chiến lược sinh lời cho riêng mình.

Tương Tự

Cách sử dụng các chỉ báo khối lượng trong giao dịch?
Cách sử dụng các chỉ báo khối lượng trong giao dịch?

Nếu bạn giao dịch cổ phiếu thì bạn sẽ có được thông tin về khối lượng giao dịch do sàn giao dịch chứng khoán đem lại, cho phép bạn biết người chơi trên thị trường có hỗ trợ cho một xu hướng giá hay không.

Các câu hỏi thường gặp

 • Cách rút số tiền bạn kiếm được với FBS?

  Thủ tục vô cùng đơn giản. Truy cập mục Rút tiền trên trang web hoặc mục Tài chính trong Khu vực cá nhân FBS và truy cập tính năng Rút tiền. Bạn có thể nhận được số tiền kiếm được thông qua cùng một hệ thống thanh toán mà bạn đã sử dụng để ký quỹ. Trong trường hợp bạn đã nạp tiền cho tài khoản thông qua các phương thức khác nhau, hãy rút tiền lãi của bạn thông qua các phương thức thanh toán này theo tỷ lệ ký quỹ.

 • Cách mở tài khoản FBS?

  Nhấp nút ‘Mở tài khoản' trên trang web của chúng tôi và đi tới Khu vực cá nhân. Trước khi tiến hành giao dịch, vui lòng xác minh hồ sơ. Xác nhận email, số điện thoại và ID của bạn. Thủ tục này giúp đảm bảo sự an toàn trong tài sản và danh tính của bạn. Khi bạn hoàn tất các bước kiểm tra, hãy chuyển đến nền tảng giao dịch ưa thích và bắt đầu giao dịch. 

 • Cách bắt đầu giao dịch?

  Nếu bạn trên 18 tuổi, bạn có thể tham gia FBS và bắt đầu hành trình FX của mình. Để giao dịch, bạn cần có tài khoản môi giới và kiến ​​thức đầy đủ về biến động tài sản trên thị trường tài chính. Bắt đầu với việc nghiên cứu những điều cơ bản với tài liệu đào tạo miễn phí của chúng tôi và tạo tài khoản FBS. Bạn có thể kiểm tra thị trường thông qua tiền ảo với tài khoản Demo. Một khi bạn đã sẵn sàng, hãy tham gia vào thị trường thực tế và giao dịch kiếm lời.  

 • Cách kích hoạt Thưởng Tăng Cấp?

  Mở tài khoản Thưởng Tăng Cấp phiên bản web hoặc di động trong Khu vực Cá nhân FBS và nhận tới 140$ miễn phí trên tài khoản của bạn.

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Cảm nhận Tinh Thần Đồng Đội

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Sách Forex cho người mới

Cuốn sách Forex dành cho người mới sẽ hướng dẫn bạn vượt qua thế giới giao dịch.

Sách Forex cho người mới

Những điều quan trọng nhất khi bắt đầu giao dịch
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi lại bạn quyển sách hướng dẫn Forex miễn phí

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi vừa gửi một thư kèm đường link đặc biệt đến email của bạn.
Hãy nhấn vào link này để xác nhận địa chỉ và nhận quyển hướng dẫn Forex cho người mới miễn phí.

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera