Lịch Ngân Hàng Trung Ương 2018

Theo dõi chính sách của các ngân hàng trung ương lớn

Ngân hàng Canada (BOC)
 • 17 tháng một
 • 07 tháng ba
 • 18 tháng tư
 • 30 tháng năm
 • 11 tháng bảy
 • 05 tháng chín
 • 24 tháng mười
 • 05 tháng mười hai
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)
 • 19 tháng một
 • 25 tháng một
 • 08 tháng ba
 • 26 tháng tư
 • 14 tháng sáu
 • 26 tháng bảy
 • 13 tháng chín
 • 25 tháng mười
 • 13 tháng mười hai
Ngân hàng Nhật Bản (BOJ)
 • 23 tháng một
 • 09 tháng ba
 • 27 tháng tư
 • 15 tháng sáu
 • 31 tháng bảy
 • 19 tháng chín
 • 31 tháng mười
 • 20 tháng mười hai
Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FOMC)
 • 01 tháng hai
 • 31 tháng một
 • 21 tháng ba
 • 02 tháng năm
 • 13 tháng sáu
 • 01 tháng tám
 • 26 tháng chín
 • 08 tháng mười một
 • 19 tháng mười hai
Ngân hàng Dự Trữ Úc (RBA)
 • 06 tháng hai
 • 06 tháng ba
 • 03 tháng tư
 • 01 tháng năm
 • 05 tháng sáu
 • 03 tháng bảy
 • 07 tháng tám
 • 04 tháng chín
 • 02 tháng mười
 • 06 tháng mười một
 • 04 tháng mười hai
Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ)
 • 08 tháng hai
 • 22 tháng ba
 • 10 tháng năm
 • 28 tháng sáu
 • 09 tháng tám
 • 27 tháng chín
 • 08 tháng mười một
Ngân hàng Quốc Gia Thụy Sĩ (SNB)
 • 15 tháng ba
 • 21 tháng sáu
 • 20 tháng chín
 • 13 tháng mười hai
Ngân hàng Anh (BOE)
 • 14 tháng mười hai
 • 08 tháng hai
 • 22 tháng ba
 • 10 tháng năm
 • 21 tháng sáu
 • 02 tháng tám
 • 13 tháng chín
 • 01 tháng mười một
 • 20 tháng mười hai
Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

Sách Forex cho người mới

Những điều quan trọng nhất khi bắt đầu giao dịch
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi lại bạn quyển sách hướng dẫn Forex miễn phí

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi vừa gửi một thư kèm đường link đặc biệt đến email của bạn.
Hãy nhấn vào link này để xác nhận địa chỉ và nhận quyển hướng dẫn Forex cho người mới miễn phí.

header

description

Safari Chrome Firefox Opera