Lịch Ngân Hàng Trung Ương 2017

Theo dõi chính sách của các ngân hàng trung ương lớn

Ngân hàng Canada (BOC)
 • 18 tháng một
 • 01 tháng ba
 • 12 tháng tư
 • 24 tháng năm
 • 12 tháng bảy
 • 06 tháng chín
 • 25 tháng mười
 • 06 tháng mười hai
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)
 • 19 tháng một
 • 09 tháng ba
 • 27 tháng tư
 • 08 tháng sáu
 • 20 tháng bảy
 • 07 tháng chín
 • 26 tháng mười
 • 14 tháng mười hai
Ngân hàng Nhật Bản (BOJ)
 • 31 tháng một
 • 16 tháng ba
 • 27 tháng tư
 • 16 tháng sáu
 • 20 tháng bảy
 • 21 tháng chín
 • 31 tháng mười
 • 21 tháng mười hai
Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FOMC)
 • 31 tháng một
 • 01 tháng hai
 • 15 tháng ba
 • 03 tháng năm
 • 14 tháng sáu
 • 26 tháng bảy
 • 20 tháng chín
 • 01 tháng mười một
 • 13 tháng mười hai
Ngân hàng Anh (BOE)
 • 02 tháng hai
 • 16 tháng ba
 • 11 tháng năm
 • 03 tháng tám
 • 14 tháng chín
 • 02 tháng mười một
 • 14 tháng mười hai
Ngân hàng Dự Trữ Úc (RBA)
 • 07 tháng hai
 • 07 tháng ba
 • 04 tháng tư
 • 02 tháng năm
 • 06 tháng sáu
 • 04 tháng bảy
 • 01 tháng tám
 • 05 tháng chín
 • 03 tháng mười
 • 07 tháng mười một
 • 05 tháng mười hai
Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ)
 • 09 tháng hai
 • 22 tháng ba
 • 23 tháng ba
 • 11 tháng năm
 • 10 tháng tám
 • 28 tháng chín
 • 09 tháng mười một
Ngân hàng Quốc Gia Thụy Sĩ (SNB)
 • 16 tháng ba
 • 15 tháng sáu
 • 14 tháng chín
 • 14 tháng mười hai
Gọi lại sau

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau